Är det en bubbla här, är det en bubbla där

Kollade in IMF:s Global Housing Watch och såg att det är ganska många länder som är i samma båt som i Sverige. Det finns två grafer som visas som man kan få mycket ut av, dels pris jämfört med inkomst, dels pris jämfört med hyra. Länder som har över 20-30 % övervärdering jämfört med historisk pris/inkomst och pris/hyra kvoter är följande: Frankrike, Sverige, Storbritannien, Belgien, Kanada, Australien och Norge. Enligt Piketty så är detta på grund av en expansion av kapitalet i Frankrike och Storbritannien, men frågan är varför inte detta skett i alla länder och inte sker i Tyskland och USA där de ligger på eller strax under det historiska snittet. Så om det är en tillgångsbubbla i fastigheter på grund av låga räntor sedan slutet av 90-talet så innebär det att många marknader behöver justera ned sig 20-30 %. I Sverige är bostäderna i så fall övervärderade med 21,6 % (pris/inkomst) respektive 33,8 % (pris/hyra). För att komma tillbaka till nivåer kring det historiska medelvärdet bör priserna falla 20 %, vilket också skulle ge en mer vettig avkastning på kapital. Detsamma skulle ske i Frankrike och Storbritannien där avkastningen på bostäder börjar bli ganska låg. Vi får se vid nästa kris vad som händer…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *