Svenska börsens totala värdering

Enligt världsbanken så värderades den svenska börsen till 560 miljarder USD i dagens dollarpris vid årskiftet 2012-2013. Kollar man på värderingen av börsen i jämförelse med BNP så var den då 107 %. Kollar man i svenska kronor så var en dollar värd ca 7,2 SEK, vilket innebär att börsen var värd ca 4032 miljarder kronor. Börsen har sedan dess gått upp med 34 % till i somras vilket innebär en värdering på 5322 miljarder kronor. Därefter har den gått ner och är nu upp endast 20 % vilket innebär en värdering på 4838 miljarder kronor. I relation med BNP så har då börsen gått upp från 107 % till 133 % och sen ner till 121 % om vi antar att årets BNP hamnar på 4000 miljarder sek. Det innebär att vi fortfarande är under de nivåer då värderingen toppade under år 2000 och år 2007 på 180 % respektive 165 %. Så det är ett bra tag kvar tills denna konjunktur toppar, om inte den nya toppen innebär att börsen värderas till 133 % av BNP.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.