Bostadspriserna upp, upp, upp!

Sedan andra halvan av 2007 då huspriserna planade ut sig tills idag har bostadspriserna gått upp med ca 33 %, bostadsrättspriserna har gått upp med 53 % och villapriserna med 27 %. Det innebär uppgångar med 4,2 % respektive 6,3 % och 3,5 % per år. Så en enorm stegning för bostadsrättspriserna. Nu befarar vissa att det kan bli ett prisfall och att marknaden kommer att korrigera sig. Detta skulle påverka mer bostadsrätterna än villapriserna. T.ex. ett 10-procentigt prisfall på ett år skulle det innebära en total uppgång på 20 % eller 2,3 % per år. För bostadsrätter skulle det kanske innebära ett 20-procentigt prisfall vilket skulle göra att dessa också i så fall har gått upp med 20 % totalt sedan 2007. Så vid eventuellt prisfall så kommer bostadsrätterna vara ute i farozonen, men om prisfallet är 20 % eller lägre så är fortfarande nivån högre än för 2 år sedan. Så vi får se…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *