Statslåneräntan snart under 1 %

Statslåneräntan var på 1,06 % i fredags, innan Riksbankens beslut att sänka räntan. Troligen kommer den att fortsätta ner under 1 % och ligga där den 30:e november då skatten för ISK-kontot sätts nästa år. Skatten är 30 % av statslåneräntan och då denna kan falla runt 30 punkter som i somras så innebär det att skatten kan bli 0,2-0,25 % nästa år. Så all avkastning över 1 % nästa år är i så fall obeskattat. Det innebär glada dagar för den som vill ta risker och en positiv börs. Dessutom så innebär det att det troligtvis kommer att ligga på denna nivå de kommande två åren, 2015-2016, vilket talar ännu mer för ISK-kontot.

Den nya låga räntan är också något som talar ytterligare för aktier. Jag tror att vi kommer se fallande obligationer under 2015-2016, likt 2006-2007, för att de sedan ökar igen då vi går in i en ny lågkonjunktur. Om vi ser en topp i konjunkturen så kommer den troligtvis 2016-2017. Både Konjunkturinstitutet och Riksbankens prognoser är att tillväxten toppar 2016 för att sedan mattas av lite 2017. Detta är detsamma som skedde 2006 och 2007 då tillväxten var 4,7 respektive 3,4 procent. Däremot toppar tillväxten 2016 och 2017 på 3,4 respektive 2,9 procent enligt Konjunkturinstitutet denna gång. Så säljsignal bör ske 2017.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.