Konjunkturbarometern upp

Konjunkturbarometern har återigen hoppat upp och är enligt Konjunkturinsitutet nu 104,3. Det innebär att vi troligtvis går återigen mot en bättre konjunktur och att det var endast en svacka som skedde den senaste tiden. Allt mer talar för att vi återupplever 2000-talet med allt förskjutet 10 år. Liknande svacka skedde under 2004-2005 för att konjunkturen sedan toppade under 2006-2007. Räntebanan bottnade på 1,5-2 % under hela 2004-2005 för att sedan under 2006 börja höjas till 2008. Troligtvis kommer detsamma ske under 2014-2015 då räntan bottnar för att sedan höjas under 2016-2018. Detta innebär att toppen kommer under 2016-2017 som tidigare misstänkt.

Jämför vi obligationer så gav dessa liknande avkastning under 2014 som 2004. Det kan innebära att de ger fortsatt avkastning ett tag till (halvår) för att sedan ligga stilla under 2016-2017. Under sommaren 2005 till sommaren 2008 låg de stilla och gav knappt någon avkastning alls. Andra halvan under 2008 stack de iväg då börsen kraschade. Detsamma kan ske nu. Totalt 8 % avkastning under 2014 likt 2004, lite avkastning under 2015, och ingen avkastning under 2016-2017. Så risken är att om man köper obligationer nu så fås endast några procent avkastning de kommande 3 åren, därefter kan det komma en bra avkastning på 15 % på två år likt de senaste två lågkonjunkturerna. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *