Kombinerad strategi: Konjunkturbarometern och teknisk analys (EMA50 – MA200)

Jag funderar på att uppdatera min strategi med att investera med konjunkturen (se denna bloggpost) med tekniska parametrar (se denna bloggpost). Denna första revision så tänker jag att köper endast vid uppåtgående trend, för att försäkra mig om att börsen har bottnat, och säljer endast vid högkonjunktur. Detta då tidigare har det skett att börsen ej har bottnat då konjunkturen vänt och att EMA50 – MA200 har korsat varandra i falska signaler, liksom den som getts under oktober (som jag tror). Så det innebär att jag är all-in i börsen då konjunkturen är positiv och ökar till att konjunkturbarometern har legat över 110 i 6 månader. Då säljs allt innehav och läggs in i obligationer som gynnas av en fallande börs och ränta. Köpsignal kommer då konjunkturbarometern fallit och då börsen återigen börjat öka och EMA 50 korsat MA 200.

Vad skulle då detta innebära? Nedan testar jag SIX30Return Index (Avanza Zero) och AMF Räntefond lång.

Säljsignal konjunkturbarometern och köpsignal OMXS30 (SIX30 Return index värde):
Köp aktier: 1:a juni 2003 (47)
Sälj aktier: 1:a maj 2007 (128) +181 % sen köp (3 månader innan toppen)
Köp obligationer: 1:a maj 2007 
Sälj obligationer: 8:e maj 2009 + 14 %
Köp aktier: 8:e maj 2009 (87,5)
Sälj aktier: 1:a december 2010 (127,5) +46 % sen köp
Köp obligationer: 1:a december 2010 
Sälj obligationer: 17:e februari 2012 +10 %
Köp aktier: 17:e februari 2012 (128)
Idag: +40 % sen köp
Total utveckling 2003-idag: +620 % eller 20 % per år
Om vi testar samma för Danske Invest Global Index respektive DJ World i USD så fås:
Köp aktier: 1:a juni 2003 
Sälj aktier: 1:a maj 2007 +67 % respektive + 95 %
Köp obligationer: 1:a maj 2007 
Sälj obligationer: 8:e maj 2009 + 14 %
Köp aktier: 8:e maj 2009
Sälj aktier: 1:a december 2010 + 18 % respektive + 35 %
Köp obligationer: 1:a december 2010 
Sälj obligationer: 17:e februari 2012 +10 %
Köp aktier: 17:e februari 2012
Idag: +48 % respektive + 27 %
Total utveckling 2003-idag: + 266 % respektive  320 % eller 12,5 % respektive 14 % per år.
Totalt sett har investeringsstrategin varit mycket effektivare än att bara investera på börsen. Detta skulle ha gett 285 % för svenska börsen och 113 % för den globala börsen (i SEK). Den svenska kronan har haft motsatt rörelse vilket gett att kronan varit stark vid säljtillfällena, däremot var fallet det motsatta vid säljsignal under 2000. En så pass bra utveckling som den svenska börsen gett är nog svårt att få till fram över, men en utveckling likt den globala börsen är mer trolig. En kombinerad portfölj med hälften svenska och hälften globala aktier sprider valutarisken och ger en mer jämn ökning i portföljen. Svenska köp och sälj-signaler stämmer också bra överens med den globala börsen, vilket är bra. 
Så framöver kommer jag nog uppdatera min strategi till denna strategi. Ett alternativ skulle vara att också ha en säkerhet att sälja hälften av innehavet vid EMA50 – MA200 signal om man är orolig. Däremot har detta gett många falska signaler i konjunkturuppgång där man kan förlora 10 % av innehavet varje gång. Det är också farligt om en börs går sidledes likt tillväxtmarknader i dollar räknat som är +-0 på 5 år. Enligt teknisk analys så hade man köpt och sålt 5 ggr och gått back – 30 %. Enligt konjunkturbarometern hade man köpt och sålt en gång och gått plus 5 %. Så konjunkturbarometern är också bättre i en sidledes gåendes börs som kan hända om vi går in i ett Japan-scenario.
Tillägg till strategin kan vara att börja köpa med en liten del av innehavet då konjunkturbarometern går under 90. Men börsen har fallit från den punkten till EMA 50 och MA 200 korsar varandra och detta har tagit allt från ett halvår till två år. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *