Nivån för värnskatt är för låg

Nivån för värnskatt i Sverige och nu också avtagande jobbskatteavdrag är för låg i dagsläget i Sverige. En hög marginalskatt på 60 % är bra för motverka stora löneskillnader och alldeles för höga VD-löner. Däremot så är det inte fallet vid 51 000 kr per månad, då många andra också blir drabbade. Jämför man med de tre stora rikare länderna i EU, Storbritannien, Tyskland och Frankrike, så har alla dessa en marginalskatt på 45 % som sker vid 150 000, 194 000 respektive 116 000 kr per månad. Innan det så har de en gräns för 40 % marginalskatt på mellan 35 000 – 55 000 kr per månad, likt den gräns vi har för statlig inkomstskatt i Sverige. Gränsen för statlig inkomstskatt kan vara kvar som den är, men den för värnskatt bör höjas markant så att den ligger åtminstone runt 100 000 kr per månad och då på en nivå med 60 % marginalskatt. Som den ligger nu är den alldeles för låg eftersom den motarbetar motivationen att öka arbeta och öka sin lön.

Sen borde de göra om jobbskatteavdraget så att det är antingen ett utökat grundavdrag eller ha halverad skatt för inkomster under 15 000 kr per månad. Detta skulle ge nästan samma effekt som idag men göra beskattningen mer progressiv samt transparent. Detta används i bland annat Frankrike.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.