Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan toppar listorna

På DN kan man jämföra olika skolors meritvärden i olika kommuner. Det visar sig att två friskolekoncerner sticker ut som bra presterande skolor om man ser till meritvärden, Kunskapsskolan (där jag själv gått) och Engelska skolan. Dessa båda koncerners skolor toppar listorna i de kommuner de finns. Så att alla friskolor är dåliga är inte helt sanning. Sen så kan man misstänka att dessa skolor bidrar till betygsinflation, men kollar man in på Engelska skolans hemsida så kan man läsa att de får allmänt bättre resultat på de centralt kontrollerade nationella proven. Dessutom har 99 % behörighet till gymnasiet och på Kunskapsskolan är motsvarande siffra 97 %, för riket i övrigt 88 %. Kunskapsskolan har totalt 30 skolor och Engelska skolan totalt 22 skolor. Så dåliga PISA-resultat är nog inte bara friskolorna att skylla.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *