Lästips: Inför differentierad moms på varor och tjänster

På Ekonomistas så publicerades ett inlägg av Paul Klein och Conny Olovsson där de föreslår att det finns stora välfärdsvinster med differentierad moms på olika typer av varor och tjänster. Enligt deras analys så kräver tjänster lägre moms än varor för att få en optimal konsumtion. De har gjort en analys där de visat att en optimal skillnad i momssatsen är 9 procent lägre moms på tjänster än på varor, vilket skulle ge en permanent ökning av konsumtionen med 10 % i Sverige. Enligt denna analys så menar de också på att man bör beskatta kapitalvaror, såsom bostäder, och inför man en enprocentig fastighetsskatt så blir momsen 33 % om realräntan är 3 procent, i linje med det deras övriga slutsatser. I en avslutande kommentar kommenterar de att använda olika moms på olika varor i fördelningsperspektiv har däremot ingen effekt, utan kan endast påverka i effektivitetsperspektiv.

Så vad kan man dra för slutsatser:

 • Inför 20 % moms på tjänster, 30 % moms på alla varor (då varor och tjänster ungefär är 50-50 av konsumtionen). Eller ha kvar 25 % moms och halvera den för tjänster.
 • Ta bort differentieringen mellan olika typer av varor och tjänster (t.ex. kött och matkonsumtion vars överkonsumtion är skadligt för miljön är subventionerat idag).
 • Inför kapitalskatt, som fastighetsskatten som skapar en moms på kapitalvaror.
Sen så bör man snarare ha en högre moms-sats och en lägre skatt på arbete.

1 reaktion på ”Lästips: Inför differentierad moms på varor och tjänster”

 1. Douglas Weiberg

  Eftersom varuproduktionen borde halveras och tjänsterna dubbleras måste den differentierade momsen röra sig minst mellan 0-100% Det första steget måste dock vara att ta bort alla skatter och avgifter på arbete upp till 20.000 kr /mån . Detta gör att kostnaden för tjänster i stort sett halveras, vilket säkert gör att antalet tjästrer dubbleras, vilket måste ske om vi vill att människorna på jorden skall. överleva
  Skatterna måste i framtiden ligga i huvudsak på varuproduktion med 100% skatt på dåligavaror, = giftiga,miljöfarliga,råvaruknappa,helt onödiga, ej återvinningsbara,ej repar-
  erbara m.m.
  Mr D. framtidsvisionär

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *