Fördelning av innehav

Jag investerar mina pengar enligt Modern portföljteori. Denna teori lärs ut bland annat i kurser i Finansiell teori och antar att marknaden är effektiv och att indexfonder är det bästa innehavet i form av viktning mellan standardavvikelse och förväntad avkastning. Där antas att tangentportföljen, eller marknadsportföljen, är den portfölj som ger bäst avkastning och alla optimala portföljer ligger mellan denna och den riskfria räntan. Marknadsportföljen är en samling av alla möjliga aktier på marknaden och likställs oftast med en global indexfond. Mitt försök med denna blogg är att optimera marknadsportföljen, dels genom att investera i marknader med mer risk, t.ex. svenska börsen, småbolag, tillväxtmarknader, dels genom tajming med konjunkturen.

Optimal portfölj ligger på linjen mellan riskfria räntan och marknadsportföljen

Jag har valt att dela upp mitt innehav dels i min aktiefondsportfölj, dels i ett riskfritt konto. Jag har valt ett riskfritt bankkonto då detta är helt riskfritt via den statliga insättningsgarantin och jag har direkt tillgång till dessa. Detta konto är till för sparande som behöver användas inom 1-2 år vid behov, t.ex. sjukdom, arbetslöshet, jorden-runt-resa osv.

I dagsläget är min fördelning 53,5 % i mitt riskfria konto och 46,5 % i aktieportföljen. Tanken är att detta ska skifta och i slutet av nästa år så bör portföljen bestå av en tredjedel i det riskfria kontot och en tredjedel i aktieportföljen.
Fördelning i portföljen

Vad är standardavvikelsen för min portfölj? Standardavvikelsen kan man hitta på Morningstars hemsida för de olika fonderna och är följande på 5 år:

Danske Invest Global Index 8,64 %
Avanza Zero 13,25 %
MSCI Emerging Markets 13,5 %
AMF Aktiefond Småbolag 16,65 %
Om vi antar att Spiltan Aktiefond Investmentbolag har samma standardavvikelse som småbolag så fås en genomsnittlig standardavvikelse för portföljen på 12,7 %. Det innebär att min totala risk i dagsläget är 5,9 %. Denna skulle kunna minskas genom att minska småbolag och investmentbolag och öka global index. Däremot är jag villig att ta mer risk och har därför högre andel riskfyllda innehav. Min fördelning i dagsläget är ca 34 % basfond (globalfond), 38 % specifika riskfyllda marknader (Sverige och tillväxt) och 28 % nischade sektorer (investmentbolag och småbolag). Jag sparar för tillfället i 50 % basfond, 30 % riskfyllda marknader och 20 % nischade sektorer. På 5 år så har globalfonden gått upp med 63 %, Avanza Zero med 73 % och småbolag med 94 %, så risk har lönat sig. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.