SEB:s sparbarometer andra kvartalet

SEB släppte sin sparbarometer för andra kvartalet för ca en månad sen. Sparandet har ökat positivt och tillgångarna uppgår nu 14 355 miljarder och skulderna är 3 178 miljarder. Det innebär att nettoförmögenheten är 11 177 miljarder. Tillgångarna är fördelat på tre slags kapital:

Ränterelaterat 3 803 miljarder
Aktierelaterat 4 400 miljarder
Bostäder 6 152 miljarder (3 745 miljarder om man drar bort bolån)

Så förmögenheterna är ganska jämnt fördelade. En stor del av förmögenheterna är bundet i pensionsförsäkringar, vilket är totalt 3 716 miljarder eller 33 % av nettoförmögenheten. Totalt innebär det att tillgångarna är 1 477 000 kr per capita, skulderna är 327 000 kr per capita och nettoförmögenheten är 1 150 000 kr per capita. Man kan också konstatera att belåningsgraden är i snitt 40 % på bostadsstocken, jämfört med ungefär 70 % på nya bostäder.

Kollar man på längre sikt så har tillgångarna ökat med 120 % på 10 år och skulderna ökat nästan lika mycket. Det har gjort att skuldkvoten legat ganska konstant mellan 20-25 % av tillgångarna. Aktier är det som varierar mest i värde, aktier var värda lika mycket som räntetillgångarna 2004 för att sedan värderas över 50 % högre än räntor 2007. Liknande skedde 2010 då aktier värderades till 25-30 % högre än räntor för att sedan falla tillbaka och vara lika mycket värda. Liknande kan ske om något år, då aktier idag är värda 16 % mer än räntor och kan komma att gå upp och sedan falla tillbaka. Detta tyder på att det är en bra strategi att under brinnande högkonjunktur hoppa över till räntor enligt konjunkturstrategin.

Så vad är tillgångarna i relation med BNP? BNP för i år kommer ungefär att hamna på 4 000 miljarder. Det innebär att tillgångarna är ca 360 % av BNP och skulderna ca 80 % av BNP. Gällande att avkastning på kapital är 5 % så är kapitalinkomsterna i så fall 18 % av BNP. Notera att detta endast är privat kapital, till det tillkommer offentligt kapital vilket är runt 30-40 % av BNP i form av kapital i AP-fonderna. Så totalt är det ungefär 400 % av BNP vilket innebär att runt 20 % av BNP är kapitalinkomster. Detta är ungefär lika mycket kapital som finns i USA och Tyskland där kapitalet också är ungefär 4 ggr BNP. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *