Credit Suisse: Förmögenheter i Sverige jämfört med världen

Sitter för tillfället och läser Credit Suisse ’Global Wealth Report 2014’. Intressant läsning som jag tänkt presentera här på bloggen framöver. Först lite data för Sverige:

Mid-2014:
Medelförmögenhet: 333 000 USD
varav
Finansiell: 191 000 USD
Real: 210 000 USD
Skuld: -68 000 USD
Medianförmöghenhet: 63 400 USD

I svenska kronor blir det 2 230 000 SEK och 425 000 SEK för medel- respektive medianförmögenhet vilket innebär att medelförmögenheten är 5,25 ggr högre än medianförmögenheten.

Detta kan jämföras med Storbritannien där medelförmögenheten är 293 000 USD och medianförmögenheten 131 000 USD och liknande för Frankrike och Italien. I dessa länder är kvoten medel och median 2,25, 2,25 respektive 1,8. Kollar man i hela Europa så är Sverige ett av de mest snedfördelade länderna i rikedomar. För att hitta värre fall så behöver man kolla i väst och öst, där USA har en kvot på 6,5 och Ryssland har en kvot på 8,25.

Som slutsats kan man säga att svenskarna är rika, men att det är fördelat på en liten del av befolkningen. Intressant nog så har Sverige mest antal dollarmiljonärer i världen i procent av befolkningen efter Schweiz, Australien och Norge. 

Kollar man på var den rikaste procenten äger så är det 31 % av alla förmögenheter, jämfört med 21-23 % i Storbritannien, Frankrike och Italien. I USA ägs 38 % av den rikaste procenten. Där är vi på samma nivå som Schweiz, som tas fram som ett extremt exempel. I Ryssland ägs hela 66 % av den rikaste procenten. De rikaste tio procenten äger 69 %, jämfört med 50-55 % i Storbritannien, Frankrike och Italien. Intressant nog faller andelarna för den rikaste procenten och de rikaste tio procenten sedan 2000, så vi kan gå mer mot liknande förmögenhetsstruktur som i Västeuropa, men det är lång väg dit.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *