Kinas tillväxt kan komma att stanna upp

The Economist spekulerar att Kina likt andra stora tillväxtnationer kan stanna upp i tillväxt de kommande åren. De säger att oftast är det en naturlig process att även om länder har sunt tillväxtklimat så kan tillväxten stanna upp abrupt och återgå till det historiska medelvärdet på världens tillväxttakt på 2 % per år. Med dagens tillväxttakt på 7 % per år så skulle Kina om 10 år hamna på samma nivåer av BNP per capita som Östeuropa plus Portugal, Grekland och Ryssland har idag på 25 000 USD i BNP (PPP) per capita. Man skulle komma upp i protestantiska Västeuropas nivåer på 45 000 USD i BNP (PPP) per capita om 20 år. Det innebär att man gjort samma utveckling som Västeuropa gjort på 150 år inom loppet av 50 år. Frågan är om landet kommer att göra som två av BRICS länderna, Brasilien och Ryssland, och få en stark nedgång i tillväxten. Dessa förväntas växa med 0,5-2,5 % de närmaste åren enligt Världsbanken. Däremot förväntas Indiens tillväxt öka från 5 % till närmare 7 % inom några år, vilket kan gynna Kina.

Kollar man på deras relativt stora grannland, Syd-Korea, så hade de samma BNP (PPP) per capita 1990. De har sedan växt med 4,5 % per år för att nu ligga uppe på 34 000 USD per capita. Liknande kan ske för kommande 20 år för Kina, vilket inte skulle vara ett dåligt resultat. Vi får se vad som händer. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *