Börsutvecklingen sedan 1950

Det kan vara lite intressant att blicka tillbaka i tiden och se hur börsutvecklingen sett ut sedan 1950. Till min hjälp så använder jag Riksbankens statistiska sammanställning av börsutvecklingen sedan 1870 tills 2012. Så hur har börsen utvecklat sig realt 1950-2012? I bifogad bild så visas utvecklingen i relation till BNP. Man kan notera att börsen har gått från att vara värderad runt 20 % av BNP under åren 1950-1980 till runt 140 % av BNP åren 1996-2012. Så börsen ökade rejält i relation med BNP under åren 1980-2000. Kollar man på utdelningarna så är detta också intressant. Under åren 1950-1980 så var utdelningarna i snitt på 4 %. Under åren 1980-2006 så föll den till 2,5 %. Sedan 2007 så har den återigen ökat till i snitt 4 %.

Vad jag tror kommer att hända framöver är att vi nu gått in i en ny era. I denna era så kommer börsen dela ut ungefär runt 4 % och värderingen ligga på runt 140 % av BNP. Vi ser i grafen nedan att utdelningarna i procent av BNP ligger kring 5 % av BNP, senaste utdelningen var ca 5,5 % av BNP. Sen kommer det nog troligtvis vara berg- och dalbana i takt med konjunkturen, men inga stora ökningar som de under 80- och 90-talet. Berg- och dalbanan kommer att komma av att värderingarna ändras beroende på vinsterna i företagen som skiftar under konjunkturen. Om detta sker så bör avkastningen på börsen vara 4 % per år plus BNP-tillväxt.

Vad händer nu närmast om vi antar att värderingen jämfört med utdelning kommer ligga konstant? Vårens utdelning på OMXSB utdelande var 4,2 % av börsvärdet, något som låg ganska konstant fram tills den 19:e september. Om bolagen ökar vinsterna med 7-8 % i år jämfört med 2013 och i sin tur utdelningen med lika mycket så borde värderingen också följa med. Så nästa vår bör börsvärdet ha gått upp med 7-8 % jämfört med förra vårens börsvärde. Det innebär att börsen bör gå upp med 20 % jämfört med dagens värdering. Men vi får se vad som sker. Förhoppningsvis ger senaste veckornas börsfall en billigare börs att handla i. Om den inte går upp så är i alla fall direktavkastningen över 5 % i vår.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *