Elituniversitet vs regionala universitet

På senare år har det skett allmänna diskussioner om vad som är bäst att satsa på, elituniversitet eller regionala universitet. Det jag menar med elituniversitet är de redan stora och etablerade universiteten och de regionala är de ganska nya universiteten ute i landet. Jag har kollat lite på hur fysikutbildningar och fysikforskning är utspridd i landet och sett att det finns på ganska många orter. Här i Sverige så börjar ca 10-20 studenter på de mindre universiteten och ca 30-50 studenter på de större. När jag var på utbyte i Schweiz så slog det mig hur annorlunda utbildningssystemets var utformat där. Där började hela 150-200 studenter på fysikprogrammet, för att sedan hälften hoppade av eller inte klarade kurserna inom ett år, liknande som på de svenska universiteten. Där fanns det två större elituniversitet som gjorde så, ett i franska och ett i den tyska delen.

Så frågan är om det är bra att ha ett flertal regionala universitet som har få studenter som studerar fysik på dessa, eller om det är bättre att centrera dessa? T.ex. så om man läser på Linnéuniversitetets hemsida så kostar fysikprogrammet 375 000 kr per student. Kan staten ge tillräckligt bra undervisning på de regionala universiteten där det under 2:a och 3:e året går några enstaka studenter, som på de stora universiteten där det är åtminstone ett tjugotal studenter på varje kurs? Kan fysikinstitutioner med 10-20 stycken forskare producera lika bra resultat per forskare som de gör på de stora universiteten där fysikinstitutionerna har 100-200 forskare?
Själv har jag pratat med fysiker som gått på både Karlstads universitet samt Linköpings universitet. Personen som kom från Karlstad berättade att de var i slutet av kandidatutbildningen ca 2 personer som gick där. De från Linköping sa att under masterutbildningen var de ca 4-5 personer som gick där. Dessa hade till slut hamnat i Uppsala, där det studerar är minst 15-20 personer per fysikkurs på masternivå. Så är det försvarbart att ha program där enstaka studenter läser? Eller är det bättre att centrera resurserna? 
Min personliga åsikt är att om det är för få studenter på ett program så finns det ingen mening i att ha kvar det, oavsett om det är ett kandidatprogram i fysik på universitetet eller ett vanligt gymnasieprogram. Däremot så är det inget fel att forskning sker på regional skala, själv arbetar jag huvudsakligen i min grupp på några enstaka personer. Men det finns stora fördelar att ha större fysikinstitutioner, då mycket samverkan kan ske i form av kurser och seminarier etc. Bättre är det att satsa på distanskurser på de större universiteten för att nå ut. Vi får se vad som händer med fysikutbildningen och forskningen på de små universiteten med maktskiftet. Troligtvis kommer de vara kvar då de rödgröna talar mycket gott om det.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *