Ojämlikheter i inkomster: Europa vs USA

Ojämlikheterna i inkomster har markant ökat i USA de senaste 20 åren där medelinkomsterna har ökat markant men där medianinkomsten legat stilla. Detta har gjort att USA är mycket mer ojämlikt jämfört med Västeuropa där höga marginalskatter har pressat ner ojämlikheterna. Det innebär att USA är nu på de nivåer av ojämlikhet som fanns i Europa innan andra världskriget som är de högsta noterade på 300 år.

Jag läser just nu Thomas Pickettys bok ”Kapitalet i det 21a århundradet” och där redovisar han hur inkomsterna är fördelade på de olika delarna av befolkningen (se tabell i länken). Där kan man läsa att i Europa så är snittinkomsterna (inkomst på kapital och arbete) för de tio rikaste procenten 3,5 ggr högre än medelinkomsten, jämfört med USA där den är 5 ggr högre. För den rikaste procenten så är snittinkomsten 10 ggr högre än medelinkomsten i Europa, jämfört med 20 ggr högre i USA. Jämför man inkomsterna bland de rikaste med den halvan av befolkningen som tjänar minst så är snittinkomsten för de tio rikaste procenten 12,5 ggr av vad den fattigaste halvan har i USA, jämfört med 7 ggr i Europa. Jämför man den rikaste procenten så är snittinkomsten 50 ggr än den fattigaste halvan i USA, jämfört med 20 ggr i Europa. Värt att notera är att alla dessa inkomster är innan skatt, så efter skatt är skillnaden ännu mindre i Europa på grund av högre marginalskatter.

Om denna utveckling i USA fortsätter så förutspår Picketty att till år 2030 så kommer snittinkomsten för de rikaste tio procenten att vara 20 ggr snittinkomsten för den fattigaste halvan av befolkningen. Den rikaste procenten kommer att ha en snittinkomst på hela 83 ggr snittinkomsten för den fattigaste halvan. Detta skulle i så fall vara det mest ojämlika samhället noterat sedan slutet av 1700-talet. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *