Ojämlikhet i Sverige

I tidigare inlägg så gjorde jag en jämförelse av ojämlikheter i USA och Europa utifrån den data som är sammanställd i Pikettys bok ”Kapitalet i det 21:a århundradet”. Tänkte göra en liten snabb analys om hur det är i Sverige utifrån SCB:s uppgifter. Där finns det två bra källor, dels så är det sammanräknad förvärvsinkomst och dels är det disponibel inkomst per konsumtionsenhet.

Om man kollar på förvärvsinkomsterna för befolkningen så fås detta:

Förvärvsinkomst 2012 (i snitt)
Medelinkomst: 270 000 kr
Undre halvan: 147 500 kr (27,5 % av totala förvärvsinkomsterna)

Mitten 40 procenten: 328 000 kr (52,5 % av totala förvärvsinkomsterna)
Topp 10 procent: 681 600 kr (25 % 
av totala förvärvsinkomsterna)
Topp 1 procent: 1 434 000 kr (5,3% av totala förvärvsinkomsterna)

 

Detta kan jämföras med övriga Europa i Piketty’s beräkningar (se länk) där den fattigaste halvan får 30 % av inkomsterna från arbete och de rikaste tio procenten får 25 %. Så totalt sett så är den svenska fördelningen väldigt likt den europeiska i dagsläget.

Kollar man på disponibel inkomst per konsumtionsenhet som också inkluderar kapitalvinster och visar fördelningen efter skatt så fås följande:

Disponibel inkomst 2012
Medelinkomst: 244 100 kr
Undre halvan: 154 600 kr (32 % av totala inkomsterna)

Mitten 40 procenten: 271 000 kr (44 % av totala inkomsterna)
Topp 10 procent: 585 700 kr (24 % av totala inkomsterna)

Detta mått visar en fördelning som mer återspeglar verkligheten, då vi har ett väl utbyggt fördelningssystem i Sverige. De rikaste tio procenten får 24 % av inkomsterna medan den fattigaste halvan får 32 % av inkomsterna. Detta är ganska likt fördelningen i inkomst i arbete och beror på att de rika har högre inkomst via kapital, men får betala mer i skatt vilket ges till den fattigaste halvan. Därför är den fattigaste halvans inkomster högre än dess förvärvsinkomst och den rikaste halvans inkomster är lägre. Så det är relativt låg ojämlikhet i Sverige i jämförelse med USA där de rikaste 10 procenten har 50 % av inkomsterna och de fattigaste har 20 % av inkomsterna (notera att USA inte har lika utbyggt fördelningssystem så dessa uppgifter är ganska likt efter skatt också).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.