Förmögenhetsfördelningen i Sverige

I tidigare inlägg så kollade vi på inkomstfördelningen i Europa, USA och Sverige. Nu kan vi kolla på förmögenhetsfördelningen för Sverige baserat på SCB:s uppgifter för år 2007, innan förmögenhetsskattens avskaffande, samt SEB:s sparbarometer för första kvartalet 2014.

Hushållens totala förmögenhet år 2007 var 5520 miljarder, eller 601 000 kr per capita. Medianförmögenheten var 65 000 kr och de tio rikaste procenten ägde i snitt 4 miljoner var. Det innebär att en stor del av förmögenheterna eller rättare sagt 66,6 procent ägdes av de 10 rikaste procenten. Jämför man med Pikettys uppgifter så är det 60 procent som ska ägas av de rikaste 10 procenten, vilket är ungefär andelen av tillgångarna (borträknat skulder) för de rikaste procenten. Här igen är Sverige riktigt likt Europa, där syftas det främst på Tyskland och Frankrike.

För kvartal 1 2014 var nettoförmögenheten 7180 miljarder, det är en ökning med 23 procent per capita. Om detta är lika fördelat mellan alla hushåll så skulle medelförmögenheten vara 741 000 kr, medianförmögenheten 80 000 kr och topp 10 procentens förmögenhet vara nästan 5 miljoner kr. Lite mer än 20 procent skulle vara miljonärer. De olika decilgränserna är då i under första kvartalet i år:
6:e 80 000 kr (50:e procenten)
7:e 240 000 kr (60:e procenten)
8:e 560 000 kr (70:e procenten)
9:e 1072 000 kr (80:e procenten)
10:e 2096 000 kr (90:e procenten)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.