Gör som Tyskland – inför minimilön

Tyskland införde nyligen minimilön på 8,5 euro i timmen. Gör som dem och inför det i Sverige också, och på så sätt komplettera dagens lägstalöner. De hade tidigare samma system som i Sverige, men insåg att det systemet allt mer har lukrats upp och inte täcker alla arbetsplatser. Liknande har skett i Sverige, speciellt med fri arbetskraftsrörlighet vilket gjort att många kommer hit och arbetar långt under svenska lägstalöner. För många kryphål finns i dagens system, som gör att de som tar ett lågt betalt jobb inte riktigt vet vad lägstalönen är om arbetsplatsen inte är fackligt anslutna. Det gör det också billigare för småföretag som inte behöver ansluta sig till facket när de anställer, samt ge en bra transparens. Det skulle gynna främst unga och invandrare, som i störst utsträckning är påverkade av lägstalönerna och som inte är så insatta i den svenska arbetsmarknaden. Då kommer vi också runt byggarbetare och bärplockare som tjänar 20 kr i timmen, då det finns en lagstadgad minimilön.

I dagsläget så är lägstalönerna mellan 15 000-20 000 kr beroende på bransch. Däremot så är lägstalönen för personer över 20 år oftast högre och medelvärdet är ungefär 17 000 kr. Inför man en minimilön på halva medellönen, 15 400 kr per månad eller 90 kr per timme, så ligger alla fackförbund över det, och kan behålla sina lägstalöner. Det innebär däremot att de som använder kryphålen för att gå runt facken fångas upp och vi kommer runt systematiserad lönedumpning. Det skulle också sänka ingångslönerna för utsatta branscher där företag har svårt och klara sig och inte har råd och ansluta sig till facket, men kan då anställa utsatta grupper, som ungdomar och invandrare, till minimilön-nivå. Sen är det svårt att se hur man ska undvika stora företag som skulle kringgå facken och använda minimilönen istället för lägstalönen. Det man skulle kunna göra är att införa krav för större företag att vara fackligt anslutna, vilket i stort sett sker idag. Alternativt inför man en minimilön som motsvarar flera av fackens, ungefär 17 000 kr i månaden eller 100 kr i timmen, och sen får facken driva på en starkare löneutveckling eller högre lägstalön för sina medlemmar. Nästan alla mina anställningar hittills har legat på lägstalönen för den branschen, vilket troligtvis kommer ske framöver för de flesta under 25 år.
Så inför minimilön och när man ändå håller på, inför en gemensam obligatorisk arbetslöshet- och sjukförsäkring!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *