Det svenska kapitalet

Hittade detta inlägg på Ekonomistas och blev intresserad av den svenska förmögenhet-nationalinkomstkvoten. I Frankrike och södra Europa ligger förmögenheterna nära 600 % av nationalinkomsten, jämfört med Tyskland och Nordamerika där den ligger på 400 % av nationalinkomsten, se graf från Pikettys bok.

Daniel Waldenström har tagit fram för hur det ser ut för Sverige, se graf. Vi ligger ungefär som Tyskland och Nordamerika på 400 % av nationalinkomsten. Detta går också få fram genom att använda SEB:s sparbarometer och SCB:s BNI-uppgifter och får hushållens tillgångar till 370 % av BNI plus lägger till statens tillgångar som är ca 30 % av BNI.

Källa: Ekonomistas

Vad består allt kapital av? Hushållens totala tillgångar är 13900 miljarder (BNI 3750 miljarder), varav reala tillgångar är 6000 miljarder och finansiella 7900 miljarder. Så 43 % är i reala tillgångar så som fastigheter etc jämfört med 57 % som är i finansiella tillgångar så som aktier och obligationer. Det är ganska likt fördelningen i USA, se graf. I de stora Europeiska länderna är det mer 50-50 mellan reala och finansiella tillgångar. Troligtvis är vi mer lika USA än Europa då det är mer glesbefolkat i USA och Sverige jämfört med Europa.

Trots den lägre delen kapital i USA, Sverige och Tyskland så är kapitalinkomstdelen som procent av alla inkomster lika hög som andra länder, ca 25-30 %. I Sverige är den 25 %, vilket ger en avkastning på kapital ca 6,25 %.

Vad kommer hända framöver? Kommer vi närma oss europeiska nivåer på 600-700 procent, eller kommer vi hamna på amerikanska nivåer, där kapitalet ungefär var 500 % under längre tid. Oavsett så är det troligt att någonstans där kommer vi hamna, att hoppa 100 %-enheter kan ta 10 år eller så. Detta kan motivera fortsatt höga bostadspriser och hög värdering av börsen. Så både äga sitt eget boende eller aktier kan vara gynnsamt. Avkastningen kommer nog också vara bra, speciellt om man koncentrerar sig på högre risker, som aktier. På grund av detta är det också bra att ligga mycket i Sverige, då det finns mycket potential här på kapitaltillväxt. Vi kommer nog inte se den fördubblingen av kapital i jämförelse med ekonomin som vi sett de senaste 20 åren, men kanske en 25-50 procent förstärkning de närmaste 20 åren. Det skulle ungefär ge ett bidrag på att kapitalet ökar med 2 % per år utöver BNP, vilket ger med en nominell BNP tillväxt på 4 % per år en ökning på 6 % per år i kapitalets värde. Aktier med en avkastning på 4 % skulle ge 10 % avkastning per år, då aktieindex värderas upp med 6 % per år.

Tidigare historik stämmer bra de senaste 20 åren, då nominellt BNP har ökat med 2,5 ggr och OMXS30 ökat med 5 gånger, eller en BNP tillväxt på 4,7 % och en tillväxt i OMXS30 på 8,4 %, vilket gjort att värdet på kapitalet ökat med 3,7 %. Bostäder har ökat 2,2 % mer än BNP de senaste 10 åren. Så framöver så kan liknande ökning ske i både bostäder och aktieindex, på 2 % mer än nominell BNP tillväxt. I år ger det ca 4 % i värdestegring och när inflationen tar fart så kan det bli 6 % per år. Så glada år för kapitalet att vänta. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *