MSCI Emerging Markets närmar sig toppnivåer

MSCI Emerging Markets börjar närma sig toppnivåer. Nu ligger den på 450 och börjar närma sig toppnivåerna som nåddes under 2007 och 2011 på 470 respektive 460. Det kan jämföras med MSCI World som täcker de utvecklade marknaderna och ligger nu 21 % högre än toppnoteringen under 2007. Så för att tillväxtmarknaderna ska komma ikapp måste de öka med 26 %. Detta, bra värderingar och bra makrodata talar för tillväxtmarknader, trots att de närmar sig toppnivåer.

Jag tänkte införskaffa en specifik fond i Kina, men funderar på att öka min portföljandel i MSCI Emerging Markets istället från 15 % till 20 %. Detta på grund av att MSCI Emerging Markets investerar 20 % i Kina samt 60 % i Asien som är nära sammankopplat med Kina (bland annat Sydkorea och Taiwan). På detta sätt så får jag stor exponering mot Kina utan att ta en specifik landrisk, då mycket varierande makrodata har givits. Dessutom så ger det en bra exponering mot BRIC-länderna som alla kan se lovande ut och utgör nästan hälften av innehavet i MSCI EM. Så på detta sätt fås ett diversifierat innehåll utan specifika risker. Vi får se längre fram om jag kan tänka mig att satsa på enstaka länder, men lämnar detta på framtiden. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.