Börsen vänder neråt

Världsbörserna fortsätter vända neråt och kommer troligtvis efter dagens handel ligga på -4 till -5 % för de senaste två veckorna. Det innebär att årets uppgång i värde i princip har utraderats efter ett år av stadig uppgång. Tekniska analytiker sa att gränsen för nedgång låg vid 1340 vilket nu börsen korsat för att troligtvis fortsätta nedåt. Totalt kan det innebära en nedgång på 10-15 % från toppen i slutet av juli de närmaste 2-3 månaderna för att sedan öka igen. Det innebär att troligen att börsen de närmaste halvåret kommer att ge en avkastning på plus, minus, noll med upp och nedgångar på 10-15 %. Trots detta väljer jag att ligga kvar i marknaden, det är först när nedgångarna är längre än 3-4 månader det börjar bli farligt vilket jag inte tror kommer hända i en konjunkturuppgång.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *