Varför en högre inflation skulle motverka bubblor

Paul Krugman har de senaste åren talat för att vi bör höja inflationsmålet då en inflation på två procent är alldeles för låg för att centralbankernas räntepolitik ska fungera i lågkonjunkturer. Till exempel så har FED varit tvungen att stödköpa obligationer för att inflationen ska hållas i schack. Anledningen till att inflationen är satt vid 2 % är mest för att det var en lagom nivå för att fortfarande kunna justera räntan samt att prisläget skulle vara stabilt. Däremot så har det visat sig vara för lågt i lågkonjunkturer.

Förutom att bättre kunna hantera inflationen så skulle också en högre inflation kunna justera bubblor mycket lättare. De bubblor som varit i aktiemarknaden, i skulder och på bostadsmarknaden de senaste 20-30 åren fanns inte i lika stor utsträckning tidigare. Reellt justerade priserna sig efter några år. Om vi tar till exempel bostadsmarknaden som jag i tidigare inlägg skrev att den kan vara övervärderad med 20-30 % om en vettig avkastning önskas så kan en sådan bubbla justeras lättare reellt med en högre inflation. Om vi säger att vi jämför värdet mot lönenivån och denna ökar 1 % högre än inflationen. Då skulle lönerna behöva öka med ca 30 % för att värdet skulle korrigeras. Med 2 % i inflation så händer detta efter 9 år. Om inflationen skulle vara det dubbla, 4 %, så skulle det ske efter 5,5 år. Detsamma med en upptrissad börs. Så en högre inflation skulle lättare justera de relativa priserna i samhället och motverka bubblor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.