Långsiktig boränta och reporänta

Riksbanken uppskattar att den långsiktiga reporäntan är mellan 3,5-4,5 procent. Detta har fått viss kritik av Lars EO Svensson som menar på att den kan komma att nedrevideras då den genomsnittliga räntan varit 3,2 % de senaste 19 åren. Så om nu den långsiktiga räntan snarare hamnar runt 3,5 % så innebär det att boräntorna skulle hamna på ungefär 5 %, något som också stämmer överens med vad hushållens långsiktiga förväntningar är. Nu är bankernas långsiktiga räntor på runt 4 %, så troligtvis så kommer räntorna de närmaste 10 åren ligga under de långsiktiga räntorna. Så en ränta på 5 % är i dagsläget långt mycket högre än vad den avkastning man kan räkna få om man köper en bostad idag jämfört med att hyra den, även efter avdrag.

Däremot minskar värdet på lånet med inflationen varje år, då kan man fundera om investeringen ger bra avkastning framöver. Hyrorna har ökat med 2,5 % per år de senaste 10 åren. Vi jämför exemplet med en nybyggd 2:a i Uppsala som kostar 2,2 miljoner och har 3000 kr i avgift jämfört med en likvärdig hyresrätt som kostar 8000 kr/månad. Den totala kostnaden för 10 år för bostadsrätten vid 5 % ränta (3,5 % efter avdrag) är 1 130 000 kr och för hyresrätten är kostnaden 1 080 000 kr. Jämför vi en 20-årig period så är kostnaden för bostadsrätten 2 260 000 kr och för hyresrätten 2 530 000 kr. Så på längre tid är bostadsrätten en bra affär, förutsatt att ränteavdraget är kvar. Det är lite dyrare till en början men sedan så är bostadsrätten billigare. Blir däremot räntorna billigare så är bostaden en bra affär, vilket det ser ut att bli de närmaste 10 åren då bankernas 10-årsränta är 4 %. Däremot om man jämför med börsen så är en bostadsinvestering inte så bra.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.