Leva på kapitalet

Målet med denna blogg är som sagt att leva på kapitalet. Som det står i Pikettys bok så har kapitalet gett en avkastning historiskt sett på 4-5 %. Köper man en bostad så ger avkastningen mindre i hyra. Köper man aktier ger dessa utdelning. Köper man skog ger detta också utdelning i form av avverkning. Något som kännetecknar alla dessa investeringar är att de också ökar i värde när ekonomin ökar i värde. En bostad ökar i pris då hyrorna går upp, aktier ökar i pris då företagens vinster går upp osv. Så med ett framtida allokerat sparande i olika former av kapital så kan man nog kunna förvänta sig en avkastning på 5 %.

Så vad blir då målbilden? I dagsläget så är min disponibla inkomst efter sparande ungefär 15 000 kr per månad. Det känns som en bra nivå och något att satsa på som första mål. Självklart behöver detta justeras upp då inkomstnivån i samhället i framtiden kommer att öka. En inkomst i den nivån innebär att jag då behöver få totalt 180 000 kr per år i avkastning, vilket kräver ett kapital på 3 600 000 kr. Men min ökade sparandetakt så uppdaterar jag också mina mål och sätter upp lite mer intressantare mål. I detta så antar jag 10 % tillväxt i kapitalet (förutsatt att jag effektivt förvaltar det).

Mål (disponibel inkomst efter sparande = 15 000 kr):
En månadsinkomst (Juni 2014)

Tre månadsinkomster (Januari 2015)
Halvårs inkomst (November 2015)
100 000 kr (Januari 2016)
Årsinkomst (Maj 2017)
200 000 kr (September 2017)
300 000 kr = En månadsinkomst i avkastning (2019)
500 000 kr (2021)
900 000 kr = Tre månadslöner i avkastning (2024)
1 000 000 kr (2025)
1 800 000 kr = Halvårsinkomst i avkastning (2030)
3 600 000 kr = Årsinkomst i avkastning (2036)

Så med nuvarande sparandenivå så kan jag leva på kapitalet om 22 år eller halva mitt planerade yrkesliv. Däremot, redan om fem år har jag en månadslön i avkastning, sedan om tio år har jag tre månadslöner i avkastning osv. Så på så sätt så kan en viss del av inkomsten komma av avkastning. Sparar jag mer och lyckas få ihop en miljon så skulle den avkastningen ge ett bra tillskott i kassan och täcka hyran t.ex. Det ska bli spännande och se vad som händer framöver. I dagsläget ger kapitalet 0,44 % i passiv inkomst.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *