Lärdomar av sammanfattningen av Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet

I föregående inlägg skrev jag om de centrala budskap som Thomas Piketty och Jesper Roine ville förmedla. Hur ska vi då tolka dessa budskap? För mig så var det intressanta i hur man kan leva på kapital, eftersom det är just det jag försöker åstadkomma med min blogg. Återkommande så nämns det att avkastningen på kapital är ungefär 4-5 % i snitt, något som jag tidigare nämnt att en bostad ger i avkastning eller som börsen ger i utdelning (till och med skog ger motsvarande). Så har man tillräckligt med kapital så kan man leva på det. Samt att kapital tjänas antingen ihop genom inkomster från kapital eller arbete eller ärvs.

En annan lärdom är att kapitalstocken samt kapitalets andel av inkomster kommer att öka. Så det är bara nu att hoppa på tåget så att man har en bra andel kapital då tillväxttakten saktar av. Som jag tidigare skrivit så har till exempel utdelningen på börsen i andel av BNP ökat från knappt 1 % till nästan 5 %. På tio år så har OMXSPI index, alltså börsens prisindex, ökat med 110 %, bostadspriserna med 80 % och skogsfastigheter med 70 %. Så allt kapital har värderats upp då kapitalet jämfört med ekonomin har ökat och detsamma med kapitalets inkomstandel. Avkastningen på de olika kapitalformerna är fortfarande 4-5 %. Så troligtvis kommer det att öka framöver och det bästa att göra är att hoppa på tåget!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *