Lästips: Sammanfattning av Thomas Pikettys ”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet” av Jesper Roine

Har precis läst klart Jesper Roines (nationalekonom som bland annat startade ekonomistas.se) sammanfattning av Thomas Pikettys ”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet”. Det var en riktigt intressant bok och Piketty har fått fram riktigt mycket intressant data lång tid tillbaka. Det han helst ville förmedla var följande:

  • Kapitalstockens storlek genom tiden
  • Kapitalinkomsten och arbetsinkomstens del av ekonomin genom tiden
  • Inkomstfördelningarna genom tiden
Till sin hjälp hade han data från bl.a. England, Frankrike och USA flera hundra år tillbaka. Tydligt visar det att kapitalstocken har varit ungefär sju gånger BNP efter det har byggts upp. Mycket förstördes under världskrigen under 1900-talets första hälft men har sen dess byggts upp och tros snart komma upp i liknande nivå igen, nu ligger den på cirka 5-6 gånger BNP. Främsta skillnaden är kapitalets innehåll som har gjort från att främst vara jordbruk till att nu vara ungefär hälften fastigheter och hälften företag/offentligt kapital. 
Ett tydligt exempel är att avkastningen på kapital har ungefär konstant varit runt 4-5 %. Det innebär att nu när kapitalet byggs upp igen så kommer vi åter till de tidigare nivåerna hur stor del av inkomsterna som intjänas av kapitalet efter en period då mest inkomster gått till arbete. Historiskt sett så har kapitalet utgjort 30-40 % av inkomsterna fram till första världskriget, för att sedan efter världskrigen återigen ge ungefär 20 %. Nu närmar sig kapitalets andel av inkomsterna återigen 30-40 %, något som stämmer väl in med att saker och ting automatiseras mer och mer och arbete är en mer obetydlig del.
Topp 1-procentens andel av inkomsterna har minskat sedan år 1910 från en nivå på 20 % till ungefär 5-10 % under 1900-talet. I Europa så har den legat runt 8 % medan i USA har den ökat till 20 % igen, främst på grund av att de sänkt marginalskatterna markant medan de har behållits i Europa. I Sverige så har också inkomsterna för topp 1-procenten ökat, men snarare konvergerat mot resten av Europa. Topp 1-procenten äger också ungefär 25-35 % av kapitalet, vilket tyder på att de kan få en större andel när kapitalet växer. (Under 1800-talet så ackumulerades kapitalet bland den rikaste procenten och toppade på 60 % ad den totala förmögenheten i Europa).
Så vad för lärdomar ger Piketty och Roines om detta? Dels så går det att leva på ackumulerat kapital, dels så kommer kapitalstocken att öka och dels så kommer de allra rikaste, topp 1-procenten, att öka sin andel av kapitalet. Så vad för åtgärder ges då? Att inrätta en global progressiv skatt på kapital, t.ex. 0 procent på tillgångar under 10 miljoner, 1 procent på tillgångar mellan 10 – 50/100 miljoner och sedan 2 procent på allt över det. Dessutom så menar Piketty på att vinstskatten på kapital kommer att försvinna då kapital lätt kan flyttas mellan länder. Som exempel på vilka som skulle införa en sådan global skatt är i så fall EU. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *