Inför marknadshyressatta priser på nya bostadskontrakt som under hyrestiden är reglerade!

Gör som Boverket föreslår i sin rapport om hyressättningssystemet. Inför marknadshyressatta priser på nya bostadskontrakt som sedan är reglerade under hyrestiden! På engelska kallas det Tenancy rent control och innebär att lediga lägenheters hyror sätts efter marknadshyror men de befintliga kontrakten ökar enligt dagens system genom förhandlingar mellan hyresvärd och hyresgästförening. Som tidigare nämnt så är hyrorna alldeles för låga i storstäder och därför finns det en klar brist på lägenheter med långa köer som följd. Införs detta system skulle hyrorna på nya lägenheter justeras som följd och alla skulle få betala liknande hyror för nya kontrakt. Inte som idag då hyran sätts efter antalet ködagar man har, något som gynnar den rikare delen av befolkningen i medelåldern och missgynnar ungdomar. Det skulle innebära att hyrorna på gamla lägenheter  i storstäderna skulle kanske öka med 20-30 % för att matcha marknaden och det ökade behovet på grund av ökade inkomster. T.ex. skulle det innebära att en 2:a idag skulle kosta 7000 kr istället för 5700 kr i snitt. Sedan under själva hyrestiden är hyresgästen säkrad mot hyreshöjningar och behöver inte bli överraskad över plötsliga höjningar. Ett liknande system som detta finns i Tyskland och har visat sig fungera riktigt bra, se SOU 2012:88.

Så totalt skulle lägenheterna bli dyrare, men det skulle inte bli någon insidermarknad och ingen kötid. Så inför tenancy rent control på alla hyreslägenheter nu!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *