Inför fastighetsskatt – avskaffa reavinstskatter och flyttskatter på bostäder!

Gör som Lars Calmfors skriver på DN, inför fastighetsskatt och avskaffa reavinstskatter och flyttskatter! Idag så är kostnaden att sälja ett hus och sedan köpa ett annat alldeles för högt. Om vi säger att man bor i ett hus i 20 år och inkomstökningarna är 4 % per år vilket gör att bostadspriset ökar med 4 % per år (inkomstelasticitet som är 1). Detta gör att boendet bör kosta 120 % mer när det säljs. Idag kostar lagfart och pantbrevet 5,5 % av köpeskillingen, utöver det är det en reavinstskatt på 22 %. Det innebär att 17 % av det totala beloppet man betalar för ett hus går i skatt, även om man bara vill byta till ett likvärdigt hus. Detta har gjort att bostadsmarknaden har stannat upp och bland annat bidragit till dagens bostadsbrist.

Hur ska man göra då för att ändra på detta? Ta bort reavinstskatten och flyttskatt och inför en fastighetskatt på 0,5-1 % gällande alla fastigheter! Det skulle innebära i stort sett liknande skatt på en 20 års sikt. Det skulle också innebära att det inte skulle kosta avsevärt att flytta, mer än mäklarkostnaderna och flytten, mer rörlighet på marknaden samt en bättre skatt på kapital. Gamla kan sälja sitt hus och flytta till lägenhet, unga kan sälja sin lägenhet och flytta till hus och andra kan sälja sitt hus för att flytta till ett annat utan att behöva låna 17 % mer av värdet. Marknaden skulle fungera mycket smidigare och det skulle bli billigare för de boende då skatten sjunker.

Ur rättviseperspektiv är det också bra. Det är oftast de allra rikaste som äger en bostad och då blir det som en slags förmögenhetsskatt. För de som lånar så fungerar det som om ränteskatteavdraget tas bort, då det har legat runt 1 % av lånekostnaden de senaste åren. Dessutom så är det ett bra sätt att skatta den tjänst en bostad utför, då avkastningen på bostaden oftast är 4-5 % i form av lägre bostadskostnad. Därmed blir skatten ca 20-25 % på avkastningen på kapital så länge man äger ett boende. Det skulle också motverka kapitalackumulitation då de rikaste som ärver dyra boenden behöver skatta på dessa även om dessa inte säljs på generationer.

Totalt sett skulle det fungera som ett investeringssparkonto, där skatten är långsiktigt runt 1 %, men där man inte behöver skatta då man köper eller säljer. Däremot så är den obeskattade värdestegringen på ca 3 100 miljarder enligt Boverkets senaste rapport, så under den närmaste tiden bör ett mellanläge finnas. Till exempel skulle en avtrappning av reavinstskatten ske mot en upptrappning av fastighetsskatten under en längre period. Om man skulle minska reavinstskatten och ta bort flyttskatterna och införa en 0,5 % fastighetsskatt. Efter ett antal år så kan man ta bort reavinstskatten och höja skatten till 0,75-1 %. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *