Halvårsrapport

Nu har första halvåret passerat sedan jag startade mitt sparande och utvecklingen hittills i år har varit ganska bra. Avkastningen har varit 12,07 % för första halvåret, lite högre än index då jag gick in i marknaden i dippen runt månadsskiftet januari-februari. 


Mitt innehav i dagsläget är följande: 
40,8 % Danske invest global index
22,1 % Avanza Zero
17,1 % AMF Aktiefond Småbolag
12,0 % Spiltan Aktiefond Investmentbolag
7,8 % Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index
En stor vikt i främst en global indexfond och i den svenska marknaden. Mina basfonder är Danske Invest globala indexfond och Avanza:s svenska indexfond. Som kryddfonder är AMF:s småbolagsfond, Spiltans investmentbolagfond och Handelsbankens tillväxtmarknadsindexfond.
Mitt framtida sparande är:
20 % Danske invest global index
20 % Avanza Zero
20 % AMF Aktiefond Småbolag
20 % Spiltan Aktiefond Investmentbolag
20 % Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index
Man ser i min nuvarande fördelning att det börjar närma sig mot den nya allokeringen. En klar övervikt i Sverige och småbolag samt investmentbolag som historiskt sett presterar bättre än index.

Utveckling i år har varit följande:
Portfölj: 12,07 %
SIX Return Index: 9,59 %
SIX30 Return Index: 7,19 %
MSCI World Index: 10,42 %
MSCI Emerging Markets: 10,64 %
AMF Småbolag: 13,38 %
Spiltan Investmentbolag: 13,43 %

Bäst har småbolag och investmentbolag gått, sedan var internationella fonder näst bäst och sist kom de svenska storbolagen. Så småbolag och investmentbolag har nästan gått dubbelt så bra jämfört med storbolagen, en tydlig indikation på att min strategi med en klar övervikt i dessa bolag håller. Anledningen till att internationella fonder gått bättre än de svenska är att kronan försvagats. I USD så har MSCI World gått upp med 7,2 % och MSCI Emerging Markets med 7,4 %, mycket likt svenska storbolagsindexet. Så om vi inte räknar med valutaförändringar så har globala index, SIX30RX och tillväxtmarknader gått nästan lika i år medan småbolag och investmentbolag är vinnare hittills i år.

Framöver så är jag fortsatt marknadspositiv. Konjunkturbarometern har vänt upp och är nu 101,0. Detta innebär att den kan gå över 110,0 och marknaden blir överhettad om ungefär 2 år. Fram tills dess så är det troligt att börsen kommer att ge fortsatt bra avkastning och jag har fortsatt tro på investmentbolag, småbolag samt tillväxtmarknader framöver. Dessa kommer troligtvis att öka mest för att sedan sjunka mest vid nästa lågkonjunktur. Förhoppningsvis har jag då hunnit sälja av innehavet och satt dem i obligationer i god tid innan det händer.

Som slutsats så kan jag konstatera att min investeringsstrategi har klart fungerat bra detta första halvår, något som gör att jag kommer att ha en ännu större vikt i mina nisch-fonder. Vi får nu se vad det kommande halvåret ger. De stora fallen på börsen och flera av de stora uppgångarna börjar oftast under sommaren. År 2000, 2007 och 2011 så var börsen på sin topp i månadsskiftet juni/juli för att sedan dyka ner 20-25 % under andra halvan av året. Jag tror snarare på att om ett prisfall sker, så är det ca 10 % för att sedan rekylera upp igen, likt det som skedde under 2006, 2012 och 2013. Så det ska bli spännande vad som sker nu.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *