Bostadsbubbla eller uppvärdering av tillgångar?

Både huspriser och aktier har stigit markant de senaste 20 åren. Nu kan man ställa sig frågan om det är en ny bostadsbubbla eller om bara tillgångarna är uppvärderade? I och med Riksbankens nya bok så går det att få fram fina grafer för detta. Presenterar här grafer för huspriser från 1957 och framåt samt börsens värde i relation med BNP under dessa år.

Vi ser att både huspriser och börsen har värderas upp markant de senaste 20 åren. Som tidigare nämnt så är börsens uppvärdering på grund av den höga utdelningstillväxt som skett. Enligt Boverket är en stor del av ökningen i bostäders värde på grund av ökad efterfrågan i form av högre inkomst. En icke-fungerande hyresmarknad har också bidragit till uppgången, men detta främst för bostadsrätter och bör inte påverkat huspriserna i större utsträckning. Frågan är om denna ökade avkastning, i form av högre välbefinnande och mervärde i och med att äga ett hus, motiverar denna prisuppgång på samma sätt som utdelningen motiverar börsens uppgång. Vi får se vad som händer i nästa kris…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *