Vikten av en buffert

Min främsta prioritet är att ha en stadig buffert. Det sparande jag skriver om här är endast sekundär och ska inte i dagsläget påverka min försörjning eller behöva säljas för att klara den. Bufferten storlek rekommenderas oftast att vara ungefär tre månadslöner. Det är det jag kommer att satsa på i första hand och är mitt främsta sparmål, innan mina aktiebesparingar. Detta ska täcka eventuellt inkomstbortfall, oförutsedda utgifter, resor och större inköp. Min princip med denna buffert är att den ska ligga ungefär konstant på ett år sikt, men att jag sparar till denna för att göra reseinköp eller större inköp när jag går plus. På sikt funderar jag att kanske utöka denna till ett halvårs inkomst, så att denna buffert helt klart ska kunna täcka eventuella inkomstbortfall. För tillfället så har jag denna buffert i ett högräntekonto hos SBAB, något som känns tillräckligt säkert och med god avkastning. Får se hur stor buffert jag väljer att ha i framtiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *