SCB:s arbetskraftsundersökning – Mars 2014

Sitter och läser SCB:s arbetskraftsundersökning för mars 2014 och hittar en del intressant statistik. Det är främst den om arbetslösheten jag syftar på. Enligt statistiken så är 8,6 % arbetslösa och ungdomsarbetslösheten är 26,9 %. Räknar man bort ungdomarna i ekvationen så är arbetslösheten 5,75 %, inte så långt över arbetslösheten i Tyskland och Österrike som har bland Europas lägsta arbetslöshet. Så då är problemet alltså ungdomarna, dessa har en arbetslöshet på 26,9 %. Om man däremot tar bort de heltidsstuderande som söker sommarjobb så minskar detta till 9,8 %. Om man tar bort de heltidsstuderande från arbetslöshetsstatistiken för hela befolkningen så fås att arbetslösheten är 5,2 %. Tydligen så har jag varit arbetslös under nästan hela min utbildning när jag sökt sommarjobb. Tyvärr blir det lite skevt att räkna in heltidsstuderande i statistiken då majoriteten inte räknar sig som arbetslösa.

Däremot är det intressant att kolla på antalet arbetslösa och undersysselsatta i att se hur mycket mer arbete som de kan utföra. Enligt statistiken så är 440 000 arbetslösa, 334 000 undersysselsatta (vill arbeta mer) och 113 000 utanför arbetskraften som vill jobba. Totalt 887 000 personer eller nästan 10 % av befolkningen vill arbeta eller arbeta mer än vad de kan. Dessa vill jobba totalt 20,4 miljoner timmar mer per vecka, eller 13 % av det som arbetas idag. Detta är i alla fall tecken på ett ineffektivt utnyttjande av resurser och något som behöver förbättras.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *