Krugman – Inflation Targets Reconsidered

Krugman la upp sin artikel han ska presentera på ECB:s forskarkonferens nu i maj. Har nu läst igenom denna och börjar bli än mer övertygad till att dagens låginflationsmål är för lågt och att det behöver höjas, speciellt för euro området. Han drar bra argument för att en högre inflation skulle lättare åstadkomma en omfördelning vid en kris som denna, då det är ytterst svårt att sänka löner nominellt. Han säger att flödet av överinvesteringar från kärnländerna (bl.a. Frankrike och Tyskland) till periferiländerna (Portugal, Grekland, Spanien etc) som nu korrigeras, skulle korrigeras mycket mindre smärtfyllt vid en högre inflation. Detta på grund av att lönerna kan ligga still i dessa länder medan de ökar markant i kärnländerna.

Som ett exempel tas att om periferiländerna behöver reellt sänka sina löner med 20 % för att det ska bli balans inom euro området så sker det mycket snabbare vid högre inflation. Vid 4 % i inflation och 5 % i snitt i löneökningar så skulle lönerna kunna öka markant mycket högra i kärnländerna jämfört med periferiländerna och det skulle ta mycket kortare tid än det tagit idag. Om lönenivån skulle ligga stilla i periferiländerna och löneutvecklingen fortsätter i kärnländerna så skulle lönen vara 28 % högre efter 4,5 år, vilket skulle jämna ut skillnaderna. Enligt Eurostats data för löneökningar mellan 2008-2013 så har lönerna endast sjunkit i Grekland och Portugal, medan de har gått upp med 9 % i Spanien i jämförelse med 12 % i Tyskland. Detta trots att arbetslösheten i Spanien är ungefär 25 % jämfört med 5 % i Tyskland.

Detta är bara en av anledningarna till att det är bra med en högre inflation än idag. Däremot bör den vara allt för hög, vilket 4 % är mellan en för låg och för hög ränta. Den räntan som idag är satt till 2 % är enligt Riksbanken själva satt på den nivån då:

Sammantaget talar detta för att inflationsmålet bör vara lågt men positivt. Att det blev just 2 procent beror på att inflationen var ungefär 2 procent när inflationsmålet introducerades. Dessutom var detta i linje med inflationsmålen i andra industriländer.

Så just 2 procent är inte baserat på forskning utan var bara ett värde som lät bra och var tillräckligt lågt. Så för att motverka framtida problem med för låg inflation så bör inflationsmålet höjas något, till t.ex. 4 %. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.