Kapitalet i fonder har ökat lite mer än börsen sen början av 2007

I veckan så släppte SCB en analys om sparandet i fonder och där kan man se att ökningen av kapital i fonder är 50 % sedan börstoppen 2007. Detta kan jämföras med SIX Return Index som gett 38,5 % i avkastning sedan börstoppen, så alltså har det varit ett relativt högt inflöde av kapital i fonderna. Intressant att notera är att fond-i-fonder är de som ökat mest, trots att de fortfarande endast är en liten del av fonderna. Aktiefonderna redovisade ett utflöde av kapital, troligtvis på grund av flera investerare hämtar hem vinsterna efter 2013 års uppgång. Totalt sett så var det däremot ett positivt inflöde i fonderna. Av det totala kapitalet på 2250 miljarder så är hushållens direkta ägande 436 miljarder, eller 45 000 kr per capita, vilket främst är placerat i aktiefonder och blandfonder. Det indirekta ägandet som är låst i pensionssparande är 524 miljarder i premiepension och 552 miljarder i fondförsäkring. Så alltså 1500 miljarder ägs av hushållen vilket en tredjedel är privat ägande, en tredjedel är premiepension och en tredjedel är i tjänstepension (eller privat pensionsspar). Resten ägs troligtvis av företag och institutioner.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *