Jämförelse av hur kapitalintensiva svenska företag är

I internationell ekonomi så tas flertal exempel upp att Sverige och andra industriländer fokuserar på kapitalintensiva branscher då de är rika på kapital, i jämförelse med utvecklingsländer som är rika på arbetskraft. Av denna anledning så är det bättre för svenska företag att specialisera sig på kapitalintensiva produkter, t.ex. lastbilar, medan utvecklingsländer specialiserar sig på arbetsintensiva produkter, t.ex. kläder. Tänkte att det kan då vara intressant att se hur mycket kapital olika företag på Stockholmsbörsen har per anställd. Detta är siffrorna jag fick fram för olika stora industriföretag i Sverige, beräknat på anläggningstillgångar i kr per anställd:

Scania 1 660 000
Volvo 1 900 000
ABB 2 100 000
AstraZeneca 4 450 000
Tele2 4 800 000
TeliaSonera 7 760 000
Skanska 330 000
H&M 330 000

Tydligt ser man att industriföretagen Scania, Volvo och ABB har ungefär 2 miljoner i kapital per anställd. För läkemedelsföretaget AstraZeneca så krävs det ungefär det dubbla och ännu mer för teleoperatörerna som behöver ha all teleutrustning över hela Sverige. Lägst är de arbetsintensiva branscherna bygg och handels där kapitalet är endast en bråkdel av de ovan nämnda. H&M skulle ha ännu lägre kapital per anställd om man räknade med deras underleverantörer i bl.a. Bangladesh. Ganska intressant att se att det finns nästan 4 årslöner med kapital i de stora industriföretagen (räknat på en genomsnittlig lönekostnad per anställd på 500 000 kr per år). Om man räknar de totala tillgångarna så blir det ännu högre. T.ex. så har dagsaktuella AstraZeneca tillgångar på 7 miljoner per anställd, varav 3 miljoner i eget kapital. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *