Intressant rapport om skuldsättningen

Riksbanken har publicerat en rapport om hushållens skuldsättning igår vilket kan vara intressant att läsa. Där konstateras att hushållens skuldsättning är 170 % av disponibla inkomster för befolkningen som helhet, men över 300 % för hushåll med bolån. Högst lån har de med lägst disponibel inkomst, där de med lägst inkomst har över 500 % av disponibel inkomst i lån. Den region med högst lån är klart Stockholm där skuldsättningen är 450 % för de personer som har lån. Riksbanken säger själva att denna analys är lite oroande då detta kan påverka den finansiella stabiliteten. Däremot har läget varit ganska konstant under de senaste 3 åren, men vi får se vad som händer om priserna går upp ytterligare.

(Intressant att notera är den platta lönesättningen i Sverige. Medellönen efter skatt är 10 % högre än medianlönen, jämfört med ca 40 % i USA.)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *