Individers och hushållens medel- och medianinkomster

Som tidigare nämnt så släppte Riksbanken sin rapport om låneläget i går och där redovisas intressant statistik på skuldsatta individers och hushålls medel- och medianinkomster för 2013. Detta syftar på de disponibla inkomsterna, lön efter skatt, bidrag och transfereringar. Under antagandet att samma värden gäller hela befolkningen så är individers medelinkomst 20 000 kr per månad medan medianinkomsten är 18 000 kr (efter skatt). För hushållen är medelinkomsten 34 000 kr och medianinkomsten 31 000 kr per månad. Hushållens 10-percentil ligger på 13000 kr per månad och 90-percentil ligger på 55 000 kr. På individnivå är motsvarande siffror på 9000 kr och 31 000 kr. Där är 25-percentil 13 500 kr och 75-percentil 24 000 kr. Om man gör en plot för dessa så är individinkomsten ganska linjär i befolkningen som helhet, med lite mindre inkomster för de med minst och lite högre för de med mest. Totalt har 90 % högre inkomster än 9000 kr per månad. Disponibla inkomster för 90-percentil är ungefär 3 gånger högre än disponibla inkomster för 10-percentil.

Disponibla inkomster vs percentil av befolkningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *