Val av tjänstepension – Två indexfonder!

I år så ska jag välja tjänstepension och har lite olika val att välja mellan. Som statligt anställd hamnar man under PA03 som ger 4,5 % av lönen i tjänstepension. 2 % sätts in i Kåpan som är statens tjänstepensionsförvaltare och 2,5 % av dessa kan man välja själv. Väljer man inte så sätts det automatiskt in i Kåpan. Jag har jämfört alternativen och hittat fyra delegater, AMF Generationsportfölj eller tjänstepension, Kåpan eller Avanza.

De traditionella tjänstepensionerna Kåpan och AMF Pension sätter in det mesta av sitt innehav i räntebesparingar och på så sätt säkrar sin avkastning. Kåpan har som mål att ha 30 % av sitt innehav i aktier, resten i räntebesparingar. Samtidigt så ger de en garanterad avkastning. Så innehavet i Kåpan kan nästan ses som en räntebesparing med en viss garanterad avkastning. Däremot är denna lägre än för rent aktieinnehav då risken också är lägre. AMF Pension har visat sig vara de som fått bäst avkastning av de traditionella bolagen de senaste 10 och 20 åren.

Det andra alternativet är att ha en fondförsäkring. Dessa placeras i fonder och har inte en garanterad avkastning, men kan ha högre avkastning då allt placeras i aktier. Här har jag kollat på två alternativ, AMF Generationsportfölj och Avanza där jag har gjort en egen portfölj. AMF Generationsportfölj placerar 70 % i globala aktier och 30 % i svenska för att sedan gå över till ränteplaceringar då man gått i pension. Min egen portfölj består av 50 % globala och 50 % svenska aktier (likt många andra pensionsförvaltare). Avgiften för AMF är 85 kr och 0,4 % per år medan den är 0 kr och 0,2 % per år för Avanza om jag väljer Avanza zero och Danske Invest Global Index.

Så om man jämför alla alternativ och antar ett pensionsinnehav på 20 000 kr så fås (ca 3 års tjänstepension):
Avgifter:
Kåpan: 0,24 % per år. (12 kr + 0,18 %)
AMF Tjänstepension: 0,625 % per år. (85 kr + 0,2 %)
AMF Generationsportfölj: 0,825 % per år (85 kr + 0,4 %)
Avanza: 0,205 % per år (0 kr + (0,41*0,5+0*0,5) %)

Avkastning 2004-2013 (1994-2013 ganska likt):
Kåpan 2004-2013: 6,2 % per år.
AMF Tjänstepension: 7,4 % per år.
AMF Generationsportfölj: 8,2 % per år
Avanza: 50 % Avanza Zero 11,1 % per år, 50 % Danske Invest Global Index (i USD) 7,5 %. Totalt 9,3 % per år.

På lång sikt (40 år, start 100 %):
Kåpan: 1100 %
AMF Tjänstepension: 1740 %
AMF Generationsportfölj: 2200 %
Avanza: 3500 %

Efter en liten övergripande analys av dessa siffror så fås att bästa alternativet, med lägst avgift och högst historisk avkastning är Avanzas portfölj. Mer än 3 gånger så mycket kan fås vid pension än det trygga Kåpan. Då redan hälften av tjänstepensionen placeras i Kåpan så känns det bästa valet att placera resten i Avanza-portföljen. Så mitt slutgiltiga val är att placera min tjänstepension hos Avanza, 50 % i globalt index och 50 % i svenskt index. I så fall kommer 30 % av tjänstepensionen placeras i ränteplaceringar och 70 % i aktier, varav hälften i globala och hälften i svenska aktier. 

2 reaktioner på ”Val av tjänstepension – Två indexfonder!”

  1. Har haft lite olika, men gillar SPP Aktiefond Global. Den rekommenderas också av Placera. Skillnaden mot den och t.ex. Danske Invest Global Index är att den också placerar på tillväxtmarknader, något som kan vara bra framöver då dessa tippas ge bra avkastning på längre sikt nu när de gått dåligt så pass länge. Lycka till med sparandet!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *