Underliggande fundamenta till börsens utveckling och börsens utveckling sen år 1900

När jag surfade in på Xact:s utbud på aktie-ETF:er så möttes jag av en text som sa att svenska aktier har haft en avkastning på 9,9 % per år eller 6,1 % per år sedan år 1900, rensat för inflation. Det intressanta är att detta stämmer ganska bra överens med vad de underliggande fundamenta som ligger till grund för aktiemarknadens utveckling: direktavkastning och vinsttillväxt. Direktavkastningen är den årliga utdelningen i procent av aktiemarknadens värde och har varit som tidigare nämnt ungefär 4 % i snitt. Vinsttillväxten antas vara ökningen av landets BNP plus inflation. BNP tillväxten har varit ungefär 2 % i snitt sen år 1900. Så totalt sett så bör avkastningen vara 6 %, vilken den också varit sedan år 1900! Så 6 % i reell avkastning är att förvänta sig på längre sikt.

Jämför vi med världens börser så ser vi att direktavkastningen är något lägre, ca 3 % per år. Däremot så ligger världens BNP-utveckling något högre på ungefär 3 % per år. Detta ger också en avkastning på 6 % per år, men med lite annan fördelning.

En intressant sak som går att studera är varför den svenska börsen har gett en ganska mycket högre avkastning de senaste 20 åren, ungefär 8-9 % per år om man tar bort en inflation på 2 %. Detta kan bero på att svenska företag nu tar del av en global ekonomiutveckling, att den privata sektorn i Sverige har ökat som andel av BNP och att börsen har gått från en låg värdering efter 90-talskrisen till en hög värdering. Ett exempel på det senaste är att USA:s börs har gått från en direktavkastning på 4 % per år till att under 2000-talet ligga på 2 % per år.

Framöver så har IMF uppskattat att världens BNP kommer att öka från 62 200 miljarder USD år 2010 till 99 000 miljarder USD år 2019, ungefär 5 % per år eller 3 % inflationsrensat. Så framöver så kan man nog förvänta sig en fortsatt bra utveckling för både den svenska börsen och världsbörsen med en reell avkastning på 6-7 % per år. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *