Tankeexperiment – 4 dagars arbetsvecka

På grund av den effektivisering som skett i samhället så har jag tyckt att vi bör snarare dra ner på arbetstid än att öka konsumtionen. Eller kanske göra båda parallellt. Däremot så insåg jag att om så möjligt, så kan jag själv dra ner på arbetstiden och dra nytta av det. Detta på grund av den progressiva skatten vi har i Sverige. Som tidigare nämnt så är medellönen för en disputerad man 51 100 kr/månad under 2012. Om jag på lång sikt får en sån lön och att jag kan välja att gå ner till 4 dagars arbetsvecka så hamnar lönen på ca 40 900 kr/månad. Anta att jag då är bosatt i Stockholm. Då skulle jag tjäna ca 30 000 kr/månad efter skatt jämfört med 35 000 kr/månad. Det innebär att jag förlorar då 14,3 % av lönen av att gå ner 20 % i tid. Alltså tjänar jag inte på att försöka få till en generell arbetstidsförkortning, bara att luckra upp så att det går att gå ner i deltid. Då jag inte ser det som hållbart att vi tar ut all effektivitetsvinst i konsumtion utan måste börja ta ut det i minskad arbetstid så är jag fortfarande för generell arbetstidsförkortning.

Om jag fortsätter mitt tankeexperiment med 20 % lägre lön (efter skatt) och att det skulle då bli en dag extra ledigt i veckan. Om man då tjänar som mediansvensken 2012, 25 400 kr/månad, och få ut ca 20 000 kr/månad i lön så innebär detta en minskning på 4000 kr per månad. Så nu med 3 dagars långa helger så ska man klara sig med 16 000 kr/månad. Känns inte som en helt främmande tanke, i alla fall med tanke på att jag levt på CSN på 9000 kr/månad i mer än 5 år. Då har man en 3 dagar lång helg att spendera pengarna på ett vettigt sätt, istället för att intensivspendera dem som många idag gör. Mer tid åt familj och nöjen, veckan kommer att gå mycket snabbare och bekvämare. Det intressanta är att detta går att göra på 10 år om löneutvecklingen spenderades på kortare arbetstid (antaget att reallöneutvecklingen är 2 % per år som den var 1992-2012). Det går också att dela upp det och få en 20 % reallöneökning på 20 år samtidigt som en dags kortare arbetsvecka. Så slopa 6-7 timmars arbetsdag, satsa på en 4 dagars arbetsvecka!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *