Intressant lönestatistik

Har kollat lite på intressant lönestatistik från SCB för 2012. Tror själv att det inte är så många där ute som är informerade om dagens löneläge. Det intressantaste är lönetabellen över lönespridningen för 2012. Enligt denna så är medellönen på 29 800 kr/månad medan medianlönen är på 25 400 kr/månad. Medellönen har ökat med 50 % på 20 år. 75 % av lönetagarna har en lön under 32 100 kr/månad och 10 % har en lön under 20 400 kr/månad. Det betyder att den svenska lönespridningen är ganska sammansatt och att majoriteten har en lön mellan 20 400-32 400 kr/månad. De 25 % av befolkningen som ligger över detta är troligtvis högre tjänstemän och chefer.

Nu under 2014 ligger lägstalönen för personer utan yrkeserfarenhet eller utbildning i de typiska serviceyrkena inom handel, hotell och restaurang på ca 19 300 kr/månad för personer över 20 år. Det betyder att idag så tjänar nästan alla över 20 år över 19 300 kr/månad (förutom de fåtal som hamnar utanför kollektivavtal och har Kommunals lägstalön). Antas en 3 % löneökning per år som vi haft de 10 senaste åren så är 2014 års medianlön ca 27 000 kr/månad. Detta innebär att lägstalönen är 71,5 % av medianlönen. Jämför man med USA där det nu pågår en debatt om att höja minimilönerna så är minimilönen där ca 38 % av medianlönen (minimilön per år 15 000 USD och medianlön 39 500 USD). Däremot har man där fått en utveckling där lönerna har dumpats och de kapitalstarka tjänat pengar, något som kan observeras i denna graf. Detta tror jag har motverkats i Sverige mycket tack vare den fackliga organisationsgraden. Så även om man kanske inte bör höja lägstalönerna så mycket för personer under 25 år så tycker jag att den svenska modellen fungerar riktigt bra i dagens globala värld. 
Något intressant som man kan observera i lönestatistiken är hur dåligt det gått för de kommunala jobben. För 20 år sedan hade de 94 % av den genomsnittliga lönen. Idag har de 85,5 % av lönen. Detta inkluderar lärare, hemtjänst och andra välfärdsjobb som nedvärderas. Något man kan ha i åtanke angående de skattesänkningar som gjorts. Idag är lägstalönen inom Kommunal 17 600 kr/månad jämfört med 19 300 kr/månad för Handels. Så det är alltså mindre värt att ta hand om våra äldre än att sitta i kassan på Ica.
Nu till den lite mer intressanta statistiken, den som baserats på utbildning. Enligt denna så är medellönen för en man med doktorstitel 51 100 kr/månad. Något som bådar gott! Dessutom så har oftast löneutvecklingen gått bättre för personer med högre utbildning än andra. Men vi får se hur det går framöver då antalet som har högre utbildning är fler. T.ex. civilingenjörerna har haft sämre utveckling än lönetagarna i helhet. Vi får se vad framtiden har att bjuda på…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *