35 % av jobben i Norden försvinner!

Enligt en rapport som kom ut för några veckor sedan och som DN rapporterar om så beräknas att 35 % av jobben i Danmark och Finland kommer att försvinna inom 10-20 år på grund av automatisering och digitaliseringen. I USA så kan hela 47 % av alla jobb försvinna. Artikeln baserar sig på en studie gjort i september 2013 vid Oxford universitet. Vad hemskt säger vissa, vad bra säger jag! Det innebär ju att vi kan behöva arbeta 35 % mindre och få lika mycket gjort. De jobb som försvinner är också de som är monotona och lätt kan bli ersätta av datorer. Samtidigt skriver DN att arbetsförmedlingen bedömer att fler behöver anställas inom vård, skola och omsorg, vilka inte blir drabbade av digitaliseringen. Så dags att värdera upp dessa yrken och ta till vara denna effektivisering som kommer. Ingenjören skrev om detta i februari och i en intervju sa författarna

”Han tycker inte att det går att säga om automatiseringen/datoriseringen kommer att vara positiv eller negativ.– Det vore väl fantastiskt om vi kunde jobba färre timmar men vi måste se till så att den stora majoriteten av människor hänger med i utvecklingen.”

Så som IMF sa härom veckan så är det av alltmer vikt att ha en bra fördelningspolitik och inte göra som USA och gå åt ”fel håll” med sjunkande medianinkomster.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *