Den globala energikonsumtionen

Som jag tidigare sagt så kanske inte effekterna av den globala uppvärmningen så alarmerande som det ibland sägs. Däremot måste det uppmärksammas att den globala användningen av fossil energi ökar enormt och måste lösas förr eller senare då de fossila bränslena tar slut. Se graf nedan från bloggen Cornucopia?.

Anledningen till den stora ökningen är på grund av utvecklingsländernas snabba tillväxt. T.ex. Kina släpper ut mer än dubbelt så mycket som EU under 2010 medan Kina har mindre än hälften så mycket i BNP. Detta är något Kina har börjat inse och den nya regeringen har lagt om fokus från tillväxt till ”hållbar” tillväxt.

Däremot så går det lösa att använda en viss mängd av energi och samtidigt öka BNP. Ett exempel på detta är EU som har legat ganska konstant i energianvändningen de senaste 30 åren. Detsamma för USA och där till och med energianvändningen per capita går ner. Så när man kommit upp i en viss BNP per capita så effektiviserar de flesta ekonomierna sitt energianvändande. I västvärlden måste vi göra det i ännu högre grad och göra en omställning till hållbara energikällor och det börjar nu bli lika aktuellt för Kina och andra utvecklingsländer att göra det. Ska bli intressant och se vad som händer de närmsta 10 åren!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.