Intressant sida om migrationen – migrationsinfo.se

Nu när det är supervalår och SD får allt mer röster och beskyller invandringen för alla dagens problem. I detta läge så är det bäst att möta deras kritik med statistik. Därför så hittade jag den gröna liberala tankesmedjans Fores sajt Migrationsinfo.se. Där står det en massa matnyttig information och som också pekar på de problem som Sverige står inför men som blir bättre. Andelen sysselsatta av utrikes födda har ökat sedan 90-talet och hälften av de som går på socialbidrag av utrikes födda har varit här under 4 år och etablerar sig på marknaden. Man ser tydligt att personer som varit i Sverige i mer än 10 år har närmat sig den övriga svenska befolkningen, men att Sverige är internationellt sett dåliga på att involvera utrikes födda i arbetskraften. I Sverige var sysselsättningsgraden bland inrikes födda 12 procentenheter högre än för utrikes födda jämfört med USA där sysselsättningen för utrikes födda var 0,6 procentenheter högre. Det vi måste göra är att bli likt USA en invandringsnation och inse att det berikar oss och krävs för att vi ska bibehålla vår konkurrenskraft. Bland annat skriver man såhär på Migrationsinfo.se:

Invandring är viktigt för att arbetskraften ska kunna upprätthållas i många EU-länder med ökande medellivslängd och låga födelsetal. De senaste tio åren har invandrare till Europa utgjort cirka 70% av arbetskraftstillväxten. I Sverige kommer utrikesfödd arbetskraft spela en allt större roll i framtiden. År 2030 beräknas det att Sverige kommer att behöva cirka 400 000 fler sysselsatta för att bibehålla nuvarande försörjningsbörda.”

En intressant studie är att jämföra personer med etableringsersättning som vi antar i snitt tar 5 år på sig att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige jämfört med barn som tar ungefär 20 år innan de börjar jobba (från de är födda). Etableringsersättningen är idag 308 kr per dag plus boendeersättning för upp till 3900 kr per månad. Totalt ger detta ca 10 700 kr per månad eller 128 400 kr per år. Om vi också lägger till 2 års studier i SFI på detta som kostar 27 400 kr per år. Detta kan jämföras med skolverkets statistik för 2012 för kostnaden för förskola, grundskola och gymnasium. Dessa kostar 125 700 kr, 93 000 kr och 103 900 kr per år. Så totalt är kostnaden för en vuxen utrikes född flykting som etablerar sig på arbetsmarknaden är ca 697 000 kr medan en inrikes född kostar ca 1 712 000 kr. Majoriteten som invandrar är också runt 30 år så de har lång tid kvar i arbetsmarknaden. Detta gäller de invandrargrupper som är mest utsatta och kostar mest, de andra etablerar sig mycket snabbare. Så fortsatt invandring låter helt logiskt i min mening och en bra lösning på de demografiska problem vi kommer att få. Däremot så får vi det mångkulturella samhället som vissa av oss gillar men många SD:are skyr…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.