Köp av globala ETF:er

För att se när det är värt att köpa globala ETF:er så gjorde jag en liten snabb räkning. I detta fall går jag över till att ha hälften av mina fonder i globala small-cap ETF:er och lite i tillväxtmarknader. Om vi antar att jag nu har allt mitt globala innehav i Danske Invest global index (0,44 % avgift) och sen går över till dessa ETF:er:
20 % Vanguard US Total Stock ETF (0,05 % avgift)
20 % Vanguard Global ex-US Developed Markets ETF (0,1 % avgift)
20 % Vanguard US Small-cap ETF (0,1 % avgift)
20 % Vanguard Global ex-US Small-cap ETF (0,2 % avgift)
20 % Vanguard Emerging markets ETF (0,15 % avgift)

Enligt avkastningen per år de senaste 10 åren så har småbolag och tillväxtmarknader presterat 2,5 % bättre per år än världsindex. Dessutom är avgiften 0,32 % lägre per år i ETF:erna. Detta ger ETF portföljen en 1,82 % bättre avkastning per år än att endast ha Danske Invest global index om utvecklingen framöver är densamma. Enligt Avanzas prislista kostar det minst 14 USD, ca 90 kr, att köpa en amerikansk ETF. Om man antar ett köp/sälj vartannat år så lönar det sig att investera i ETF-portföljen när det globala innehavet är (90*5/2)/0,0182=12 363 kr. Inköp av endast småbolag och tillväxtmarknader lönar sig vid (90*3/2)/0,0282/0,6=7 978 kr och inköp av globala all-cap lönar sig vid (90*2/2)/0,00365/0,4=61 644 kr. Så när innehavet av Danske Invest Global index är 8 000 kr så lönar det sig att köpa småbolag och tillväxtmarknader för 60 % av innehavet. Sen när innehavet i globala fonder är 62 000 kr så kan resten investeras i globala ETF:er. 
Enklast är att vid ett månadssparande på 1000 kr/månad i globala fonder så säljer man innehavet och investerar i ETF:er varje gång värdet överstiger 12 000 kr och innehavet kommer vara längre än 2 år.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *