Avskaffande av tillväxtmarknader i portföljen

Jag insåg i och med tidigare inlägg att mitt innehav i aktier kommer jag att ha tills ungefär årsskiftet 2014-2015 om konjunkturen fortsätter som hittills. Jag insåg också att tillväxtmarknader troligtvis inte kommer gå så bra tills dess på grund av de minskade stödköpen av amerikanska statspapper och andra faktorer. Hittills så har det visat sig att de gått riktigt bra i de två senaste högkonjunkturerna då ekonomin vänt, alltså åren 2002-2007 och 2009-2011. Däremot har de inte riktigt hängt med den senaste konjunkturvändningen under 2012-2014 då de är redan högt värderade sen innan. Därför tror jag inte att de kommer att utvecklats som de utvecklade marknaderna tills årsskiftet, utan ligga kvar som tidigare. På grund av detta så kommer jag därmed inte ha några tillväxtmarknader i portföljen, utan bara utvecklade marknader.

Analys av mina två globala indexfonder
Jag har just nu två indexfonder som sparar på den internationella marknaden. Ena är Danske Invest Global Index som följer MSCI World Index Free som investerar i världens globala utvecklade marknader. Indexet består av 23 utvecklade marknader: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Israel, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the UK and the US. Indexet täcker 85 % av kapitalet i dessa marknader, består av ca 1600 företag med ett totalt värde på ca 32 200 miljarder USD. Intressant att notera är att USA är ca 55 % av detta indexet.

Den andra indexfonden är Handelsbanken MSCI Emerging markets och följer MSCI Emerging markets Index. Denna består av 23 tillväxtmarknader: Brazil, Chile, China, Colombia, Czech Republic, Egypt, Greece, Hungary, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Mexico, Peru, Philippines, Poland, Russia, South Africa, Taiwan, Thailand and Turkey. Indexet täcker likaså här 85 % av kapitalet i dessa marknader och består av ca 800 företag med ett totalt värde på 3 660 miljarder USD. Här så är Kina, Syd-Korea och Taiwan tillsammans ca 48 % av det totala värdet.

Totalt sett så utgör de utvecklade marknaderna ca 90 % av världens aktier medan tillväxtmarknaderna står för 10 %. Nu så har jag inte kvar tillväxtmarknaderna i min portfölj tills nästa konjunkturnedgång, men i framtiden så ska jag nog ha en större vikt vid dessa då framtidsutsikterna är bra. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *