Konjunkturläget – Mars 2014

Idag så publicerades både Konjunkturbarometern och Konjunkturläget för mars 2014 av KI. Det var lite intressant makrodata som publicerades i och med konjunkturlägetrapporten. BNP kommer att öka med 2,8 procent år 2014-2017 och BNP-gapet kommer att försvinna (skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP som ökat på grund av finanskrisen). Arbetslösheten kommer att minska till 6,2 % till 2018 och arbetsmarknadsgapet kommer att försvinna. Intressant att notera här är att jämnviktsarbetslösheten antas vara 6,5 %. Timlönen kommer att öka med 3 % i snitt till 2018. Den underliggande inflationen (KPIF) kommer att öka till ca 2,1 % tills 2018. Reporäntan kommer att öka till 3 % tills 2018. Kronan kommer att minska i värde och återgå till mer normala nivåer. Världens BNP kommer att öka med 4 % per år i snitt tills 2018. Det offentliga sparandet kommer att bli positivt och statsskulden minska.

Utöver detta så rapporterades en långsiktig analys för hur mycket som skatterna bör höjas med för att vi kan bibehålla dagens välfärdstjänster tills 2060 på grund av en åldrande befolkning. KI:s slutsats var att man antingen är tvungen att höja skatterna med 1,5-2 procent av BNP eller höja pensionsåldern. Vi får se vad som händer av dessa alternativ, men inget verkar avsevärt smärtsamt.

Så slutsatsen från dessa siffror är att vi förhoppningsvis går en återhämtning från finanskrisen till mötes och att lönerna ökar med ca 3 % per år. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *