Konjunkturbarometern – Mars 2014

Idag släpptes konjunkturbarometern för mars 2014. Den fortsatte vända ner och är nu på 101,5 jämfört med 107,1 i januari i år. Därmed så kommer troligtvis inte konjunkturen vända lika snabbt som den gjorde 2010 utan konjunkturen kan bli mer utdragen. Om vi kollar på barometern för uppgången innan så var barometerindikatorn på 108,7 i augusti 2004 för att sedan passera 110-gränsen förs i sommaren 2006. Så det kan mycket väl vara först i årsskiftet kring 2015-2016 som konjunkturen passerar 110-gränsen. Detta skulle då stämma väl överens med den konjunkturlägesrapport som KI släppte idag där BNP förväntas öka med över 3 procent under 2015-2016 för att sedan öka lite svagare under 2017-2018. (Notera att BNP ökade med 6,6 och 2,9 % under 2010 och 2011 och med 0,9 och 1,5 % under 2012 och 2013.) De två tidigare konjunkturcyklerna har det varit 2-5 år från köp till säljsignal. Så min egna prognos utifrån detta är att troligtvis hamnar säljsignalen (110-gränsen med 6-9 månaders fördröjning) snarare vid årsskiftet 2015-2016 än som tidigare trott årsskiftet 2014-2015. Vi får se om börsen tuffar på tills dess efter höjningarna hittills.

Källa: Konjunkturinstitutet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *