Investering i Bitcoin

Som jag skrivit tidigare här på bloggen så har jag en liten summa investerat i Bitcoin som jag främst fått från att använda min hemmadator och ’minat’ bitcoins. Detta kostade mig lika mycket som de nu är värda efter alla prisnedgångar sedan toppen, totalt 500 kr. Nu däremot ser jag dagens läge som ett bra tillfälle att köpa lite mer bitcoin som jag ska förklara nedan.

Jag satte mig in i bitcoin fenomenet i november förra året då det rådde en boom och priserna gick upp. Som många har lagt märke till så var det en bubbla, likt den som skedde i april 2013, första gången jag hörde talas om bitcoin. Bitcoin är en valuta säkerhetsställd via ett kryptografiskt nätverk som löser kryptografiska problem för att se till att endast en viss mängd bitcoin finns och hur många av dessa som finns. En liknelse kan göras med protokollet https eller ssh. Bitcoin har en fix inflation som i dagsläget är 25 bitcoin för varje 10 minuter. Detta kommer sedan att minskas för att slutligen bli 21 miljoner bitcoins till 2024.

Det intressanta med bitcoin är att det är en digital valuta som är säkerhetsställd via nätverket med en fix inflation och om 10 år ett fixt antal. Detta kan handlas med lika lätt som att skicka mail och kan på så sätt få ner kostnaderna som det innebär att föra över pengar. Det uppkom som en kritik mot bankväsendet men kan också vara en intressant form av betalningsmedel i framtiden på grund av att det är så enkelt att handla med det. Har nu själv gjort ett antal överföringar med bitcoins och det är väldigt praktiskt och enkelt, däremot lätt att göra fel eller så, som att föra över bitcoins till en död plånbok.

Bitcoin är tvåsidigt. Det är både en tillgång och en valuta. Likt guld på ett sätt, då detta kan både användas som en tillgång men också som en valuta. Guld finns också i en begränsad mängd och är en form av säker investering för folk som hellre vill ha sina pengar i något fixt än en fiatvaluta med inflation. På grund av just detta ser jag att bitcoin är ett extra komplement till t.ex. guld men också som betalningsmedel. Detta skulle kunna vara en annan praktisk fix tillgångslag som folk köper istället för att ha det på banken i SEK eller USD. Likt guld så värderas det endast efter vad folk är villiga att värdera det som. Idag är allt guld värderat till ca 8 200 miljarder dollar medan alla bitcoins är värderade till 6,25 miljarder dollar. Detta kan jämföras med det breda måttet för penningmängd (inkl bankinlåning) för totala mängden dollar är 10 000 dollar, världens obligationsmarknads storlek på 82 200 miljarder (2009) och världens aktiemarknads storlek på 36 600 miljarder (2008). (All data från wikipedia) Därför tror jag att det finns potential för att bitcoins kan komma att vinna mark som en alternativ fix tillgångsslag och har tänkt att investera lite i det som en alternativ valuta. Dels för att det kan finnas potential för det, dels för att stödja en innovativ finansiell produkt. Som ett citat jag läste häromdagen: ”alla bör ha 1 % av sina tillgångar i bitcoins”.

Nu är frågan när det är rätt tid att köpa bitcoins. Om vi studerar de senaste två bitcoin-boomerna som skedde i april 2013 och november 2013 så ser vi att dessa båda har planat ut efter ett tag. Vi kan också notera att utplaningen är flera gånger högre än innan bubblorna. Detta tror jag beror på att flera har blivit insatta i vad bitcoin är och börjar förstå vad det är och att det kan ha en framtid. Vid första bubblan så var priset ungefär 10 dollar under andra halvåret 2012 och hamnade sedan länge till ca 100 dollar efter bubblan. Nu efter senaste bubblan så har priset stabiliserat sig kring ungefär 500-600 dollar. Om man kollar på den tidigare bubblan så var det ganska bra att gå in sådär 4 månader efter bubblan sprack och köpa. För att fördela risken så tänker jag köpa i mindre summor med ungefär en månads mellanrum. Det handlar inte om några jättebelopp utan om ca 500 kr per gång, mest som en kul alternativ tillgång. Första sådana köpet sker nu i månadsskiftet då jag tänker köpa bitcoins för 500 kr, så att jag har totalt 1000 kr i bitcoins. Om detta går upp till 10 000 kr är det roligt, om det sjunker till noll är det inte hela världen. Planen är också att ha kvar dessa på lång sikt och se om bitcoins blir något framöver.

Prisbubbla första halvåret 2013

Prisbubbla andra halvåret 2013 (notera första bubblan i april)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *